AMY: Aid for Maltreated Youngs

Ohrožené děti z pohledu neurověd.


4. – 5. března 2023

8:00 – 18:30 | 8:00 – 18:00

Univerzita Karlova, 3. Lék. fakulta, Ruská 87, Praha 10


Vítejte na stránkách konference AMY zaměřené na problematiku ohrožených dětí integrující pohledy sociálních a vývojových neurověd, terapeutické a klinické praxe a sociálno-právně-etických pohledů. 

Tato konference je obsahově primárně orientovaná na odbornou a akademickou obci, studenty psychologie, psychiatrie a přidružených oborů. Vzhledem k povaze kritické situace v české dětské klinické psychologii a psychiatrii, právě probíhající reformě psychiatrické péče a médii v dnešní době častěji skloňované problematice ohrožených dětí je cílem konference hlubší propojení teoretických i praktických poznatků, zužitkovatelných ve vědecké, terapeutické či klinické praxi zprostředkované renomovanými českými i zahraničními odborníky. 

I. ročník AMY konference proběhne o víkendu 4. a 5.3.2023 v prostorách 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. První den se směřování konference zaměří zejména na neurovědní problematiku, na kterou v neděli naváže série přednášek o terapeutických, klinických, sociálních, právních a etických aspekty. V průběhu konference a vyhrazených bloků bude možné vystavit vlastní postery/banery a tím podnítit další diskuzi. 

Představení řečníků a jejich témat, harmonogram konference a další doplňující informace naleznete níže.

Program konference

Sobota 4. 3. 2023
8:00 – 9:00
Registrace účastníků | Příchod
9:00 – 9:30
Zahájení konference
9:30 – 11:00
Antonín Šebela
Vliv prenatálního stresu na vývoj mozku
11:00 – 11:15
Coffee break
11:15 – 12:45
Petra Winnette
Sociální vývoj a absence primárního pečovatele v kojeneckém období
12:45 – 13:45
Obědová pauza
13:45 – 15:15
Nim Tottenham
Vývoj neurobiologické regulace emocí & rodičovská péče
Online předtočeno
15:15 – 16:45
Tania Singer
Role matrix bolesti při soucitu s druhými
16:45 – 17:00
Coffe break
17:00 – 18:30
Jean Decety
Úloha empatie v morálním rozhodování:
Síla, která nás může spoutat nebo zaslepit
18:30 – 19:30
Volný program | Diskuze | Prezentace posterů
Změna programu vyhrazena
Neděle 5. 3. 2023
8:00 – 9:00
Příchod
9:00 – 10:30
David Adam | Jáchym Valeš
Longitudinální výzkum ohrožených dětí a adolescentů
a s ním související témata
10:30 – 11:00
Jiří Horáček
Léčba existenciální úzkosti
Online předtočeno
11:00 – 13:15
Coffee break | Volný program | Diskuze | Prezentace posterů | Obědová pauza
13:15 – 14:45
Peter Pöthe
Intersubjektivní prožitek týrání v dětství
14:45 – 16:15
Alena Vávrová
Dítě není „izolovaný ostrov“ aneb jak se v psychoterapii
dítěte neobejdeme bez spolupráce s jeho vztahovou sítí.
16:15 – 16:30
Coffee break
16:30 – 18:00
Marek Vácha
Etické aspekty výzkumu a pomoci ohroženým dětem
18:00 – 18:15
Zakončení konference
Změna programu vyhrazena