Jáchym Valeš

Jáchym Valeš je studentem 3. ročníku bakalářského studia psychologie na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy a dlouhodobým výzkumným pracovníkem Národního ústavu duševního zdraví. V rámci studia a výzkumu se zabývá vnitřním hlasem a jeho spojitostí s vývojem sociální kognice, neurobiologickými interakcemi v mozku u schizofrenie a poruch autistického spektra a dalších dílčích neurokognitivních témat. Jáchym je jedním organizátorů konference a spoluvedoucí longitudinální studie ohrožených dětí, ze které konference vychází.