Jean Decety

Dr. Jean Decety je francouzsko-americký neurovědec. Je zasloužilým profesorem psychologie a psychiatrie Irvinga B. Harrise na Chicagské univerzitě a její vysoké škole. Decety je vedoucím laboratoře Sociálních kognitivních neurověd. Ve své práci a výuce se zaměřuje na sociální poznávání, zejména na morálku, empatii, sociální vliv na jedince a prosociálnost. Jeho objevy vedly k novému chápání sociálně-emocionálních procesů u dětí a dospělých i u uvězněných kriminálních psychopatů. Ve svém výzkumu využívá neurozobrazovací techniky (strukturální a funkční MRI a EEG s vysokou hustotou měření) spolu s metodami kognitivní psychologie a behaviorální ekonomie, aby zjistil, jak biologické a sociální faktory dynamicky působí na rozhodování a motivaci starání se o blaho druhých. Dr. Decety v současné době zkoumá dopad extrémního etnického násilí na rozhodování dětí o distributivní spravedlnosti a spravedlnosti a férovosti jako takové. Tento výzkum probíhá v různých afrických zemích. Decety také zkoumá, jak a proč může silné morální přesvědčení sanáze vést k zapojení se do násilných činů.

Dr. Decety je zakladatelem Společnosti pro sociální neurovědu a časopisu Social Neuroscience. Byl editorem pro Social Neuroscience of Empathy (2009 – MIT Press), Oxford Handbook of Social Neuroscience (2011 – Oxford University Press), Empathy: from Bench to Bedside (2012 – MIT Press), New Frontiers in Social Neuroscience (2014 – Springer), The Moral Brain – A Multidisciplinary Perspective (2017 – MIT Press), Social Cognition: (2017 – Routledge) a The Social Brain (2020 – MIT Press).

Dr. Decety působí na fakultě Chicagské univerzity od roku 2006. Předtím působil jako profesor na Washingtonské univerzitě v Seattlu a jako ředitel výzkumu v Národním lékařském výzkumném ústavu ve francouzském Lyonu. Dr. Decety získal v roce 1990 doktorát v oboru neurovědy a medicíny na Université Claude Bernard v Lyonu ve Francii.  Poté působil dva roky jako postdoktorand v Karolinské nemocnici ve Stockholmu (Švédsko) na odděleních neurofyziologie a neuroradiologie.

Decety je zvoleným členem Academia Europaea, celoevropské akademie humanitních, literárních, právních a přírodních věd, v sekci fyziologie a neurovědy.