Jiří Horáček

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 2002 obdržel titul Ph.D. a o dva roky později se stal docentem psychiatrie. O pět let později, v roce 2009 se docent Horáček stal profesorem psychiatrie. 

Absolvoval výcvik v dynamické psychiatrii, je nositelem psychiatrické atestace a také nositelem nástavbové specializace v psychiatrii.

V letech 2007-2009 a 2015-2017 byl předseda výboru České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS)

Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku a zabývá se neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychadelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek.

Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) a na 3. lékařské fakultě UK Praha.