Marek Vácha

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a teologii v Olomouci a v Bruselu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. 

Je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK. Od roku 1977 ministroval v kostele u sv. Tomáše v Brně. 

Vystudoval přírodovědeckou fakultu v Brně, obor Molekulární biologie a genetika. Pak roku 1990 pokračoval studiem teologie v Olomouci a čtvrtý ročník strávil na studijním pobytu v Bruselu. Se svými přáteli začal pořádat koedukované tábory pro středoškoláky. Vácha absolvoval vůdcovský kurz Oikos, zde působil několik let jako instruktor. Na Biskupském gymnáziu v Brně učil biologii a náboženství

Je farářem v Lechovicích a kaplanem u Nejsvětějšího Salvátora. Marek Vácha je také spisovatel, kterému již vyšlo devět knih. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. 

V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu.  

V lednu 2022 se stal poradcem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.