Nim Tottenham

Nim Tottenham, PhD, je profesorkou psychologie na Kolumbijské univerzitě a ředitelkou Laboratoře vývojové afektivní neurovědy. Ve svém výzkumu se zabývá vývojem mozku, který je základem emočního chování u lidí. Její laboratoř zkoumá zejména vzájemný vztah mezi výchovou a vývojem mozku. Její výzkum poukázal na zásadní změny v mozkových obvodech v průběhu vývoje a na to, jak významnou roli při vytváření těchto obvodů hrají rané zkušenosti, jako je péče a stres. Je autorkou více než 100 článků v časopisech a kapitol v knihách. Často přednáší na národní i mezinárodní úrovni o vývoji lidského mozku a emocí. Je členkou Asociace pro psychologické vědy a Společnosti experimentálních psychologů a její vědecký přínos byl oceněn cenou Národního ústavu duševního zdraví Biobehavioral Research Awards for Innovative New Scientists (BRAINS), cenou Americké psychologické asociace Distinguished Scientific Award for Early Career Contribution to Psychology a nejnověji cenou Národní akademie věd Troland Research Award.