Peter Pöthe

MUDr. Peter Pöthe se narodil 12. června 1968 v Rimavské Sobotě. V roce 1986 zahájil studium všeobecného lékařství na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích. Od roku 1989 pokračoval ve studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v březnu 1993 promován na doktora všeobecné medicíny. Během studií absolvoval několik odborných stáží na prestižních univerzitách, kde se věnoval studiu obecné a dětské psychiatrie. Jeho teoretické a klinické znalosti byly velmi pozitivně hodnoceny v rámci několikaměsíční stáže na Harvardově univerzitě, kde se speciálně zabýval problematikou sexuálně zneužívaných a týraných dětí. Své teoretické a klinické zkušenosti rozšířil pod vedením profesora Zvolského na psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK, kde pracoval do roku 1995. V současnosti pracuje v Krizovém centru Linky bezpečí Nadace Naše dítě jako vedoucí lékař, dětský psychiatr a psychoterapeut. Mimo diagnostické a terapeutické práce s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami, přednáší na zahraničních a domácích konferencích, vyučuje studenty medicíny a sociální práce, přednáší pedagogům, věnuje se výzkumné a publikační činnosti a zúčastňuje se na tvorbě zákonů na ochranu dětí. Je spolupracovníkem evropské pobočky Světové zdravotnické organizace pro oblast ochranu dětí. Se svou manželkou a dcerou žije v Praze.