Petra Winnette

Petra Winnette vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci dlouhodobého stipendia také studovala vývojovou a aplikovanou psychologii na University College Cork v Irsku. Získala doktorát v oboru srovnávací vědy (komparatistiky) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Získala Fulbrightovo stipendium a v roce 2017–18 byla na vědecko-studijním pobytu na prestižní Columbijské univerzitě v New Yorku na katedře psychologie a v laboratoři vývojové afektivní neurovědy. 

Byla členem vědecké komise mezinárodního kongresu dětské a adolescentní psychiatrie IACAPAP 2018, kde vedla jeden z workshopů.

Jejím hlavním odborným zájmem je vývojová neurověda a biologická psychologie raného vývoje, attachment a sociální kognitivní neurověda. Zajímá ji, jak rané adverzní zkušenosti ovlivňují vývoj mozku, paměť a chování během celého života.

Petra Winnette je certifikovaným psychoterapeutem v metodě Pesso Boyden System Psychomotor (USA) a v metodě Dyadické vývojové psychoterapie (USA). Je také certifikovaným terapeutem, konzultantem a lektorem, v Terapii zaměřené na attachment a v Motivačních rozhovorech.

Petra Winnette spoluzaložila v roce 2003 Institut rodinné péče Natama, který vede a kde má rozsáhlou klinickou terapeutickou praxi s dětmi (a jejich rodinami) a s dospělými, kteří prošli adversními dětskými zkušenostmi, včetně raného pobytu v institucionálních zařízeních a nemocnicích bez primárního pečovatele.

Petra Winnette pravidelně prezentuje na národních a mezinárodních konferencích a napsala a publikovala řadu odborných knih.