Tania Singer

Tania Singer je vedoucí laboratoře sociálních neurověd Společnosti Maxe Plancka v Berlíně. Je zakladatelkou a hlavní vedoucí projektu ReSource, rozsáhlé longitudinální studie o účincích mentálního tréninku na plasticitu mozku, duševní a fyzickou pohodu a prosociální chování, spolufinancované Evropskou radou pro výzkum. Dále spolupracuje s profesorem Dennisem Snowerem, bývalým prezidentem Kielského institutu pro světovou ekonomiku, na tématu Caring Economics, financovaném Institutem nového ekonomického myšlení. Zkoumají, jak mohou biologie a psychologie informovat o nových ekonomických modelech a rozhodování. V rámci svého dlouholetého členství v Institutu pro mysl a život pomáhala spolu s Matthieu Ricardem organizovat dvě rozsáhlé konference s dalajlámou v roce 2010 v Curychu a v roce 2016 v Bruselu. Z těchto dvou konferencí byly vydány dvě knihy: „Caring Economics“ a „Power and Care“. Tania dále publikovala své poznatky ve více než 150 recenzovaných časopisech s vysokým dopadem a kapitolách knih.